Quản trị kinh doanh

-13%

5 Điểm Chết Trong Teamwork

Giá bìa:114.000 VNĐ

Giá bán:99.000 VNĐ

-11%

QUẢN LÝ DỰ ÁN THÀNH CÔNG

Giá bìa:89.000 VNĐ

Giá bán:79.000 VNĐ

-14%

Văn Hóa Doanh Nghiệp Trong Thời Đại Công Nghệ Số

Giá bìa:139.000 VNĐ

Giá bán:119.000 VNĐ

-14%

45 GIÂY TẠO NÊN THAY ĐỔI

Giá bìa:70.000 VNĐ

Giá bán:60.000 VNĐ

-16%

Mở Rộng Doanh Nghiệp

Giá bìa:319.000 VNĐ

Giá bán:265.000 VNĐ

-15%

Bong Bóng Kinh Tế Và Làn Sóng Vỡ Nợ Quốc Gia

Giá bìa:129.000 VNĐ

Giá bán:109.000 VNĐ

-17%

Mã Gen Của Nhà Cải Cách

Giá bìa:139.000 VNĐ

Giá bán:115.000 VNĐ

-18%

Phương Thức Amazon

Giá bìa:109.000 VNĐ

Giá bán:89.000 VNĐ

-10%

Tiền Trong Túi Tình Trong Tim

Giá bìa:99.000 VNĐ

Giá bán:89.000 VNĐ

-14%

Stepping Up - Nhà Quản Lý 4.0

Giá bìa:129.000 VNĐ

Giá bán:110.000 VNĐ

-14%

Thay Đổi Cuộc Chơi Trong Kinh Doanh

Giá bìa:129.000 VNĐ

Giá bán:110.000 VNĐ

-14%

Xây Dựng Mối Quan Hệ Bền Vững Trong Kinh Doanh

Giá bìa:129.000 VNĐ

Giá bán:110.000 VNĐ

-12%

Tư Duy Hệ Thống

Giá bìa:79.000 VNĐ

Giá bán:69.000 VNĐ

-10%

RA QUYẾT ĐỊNH VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

Giá bìa:55.000 VNĐ

Giá bán:49.000 VNĐ

-9%

NHÀ LÃNH ĐẠO BIẾT LẮNG NGHE

Giá bìa:108.000 VNĐ

Giá bán:98.000 VNĐ

-12%

ĐỪNG CHẠY THEO NGƯỜI KHÁC

Giá bìa:78.000 VNĐ

Giá bán:68.000 VNĐ

-11%

Lãnh Đạo Giỏi Phải Biết Tạo Niềm Vui

Giá bìa:249.000 VNĐ

Giá bán:220.000 VNĐ

-18%

Nghệ Thuật Quản Trị Khởi Nghiệp

Giá bìa:159.000 VNĐ

Giá bán:130.000 VNĐ

-19%

HBR - On Leadership Lãnh Đạo

Giá bìa:199.000 VNĐ

Giá bán:160.000 VNĐ

-14%

Lý Thuyết Trò Chơi Trong Kinh Doanh

Giá bìa:129.000 VNĐ

Giá bán:110.000 VNĐ

-19%

CẢM NHẬN VÀ ỨNG PHÓ

Giá bìa:105.000 VNĐ

Giá bán:85.000 VNĐ

-15%

CẠNH TRANH KHÔNG CẦN MAY MẮN

Giá bìa:140.000 VNĐ

Giá bán:119.000 VNĐ

-16%

Tài Trợ Vốn Dựa Trên Giá Trị Tài Sản Bảo Đảm

Giá bìa:199.000 VNĐ

Giá bán:166.000 VNĐ

-10%

MBA TRONG ĐỜI THỰC

Giá bìa:110.000 VNĐ

Giá bán:99.000 VNĐ

-16%

Platform Ứng Dụng

Giá bìa:249.000 VNĐ

Giá bán:209.000 VNĐ

-14%

Thiết Lập Internet Vạn Vật Trong Doanh Nghiệp

Giá bìa:199.000 VNĐ

Giá bán:170.000 VNĐ

-19%

HBR - On Communication Truyền Thông Giao Tiếp

Giá bìa:199.000 VNĐ

Giá bán:160.000 VNĐ

-16%

Kiến Tạo Doanh Nghiệp Ưu Việt

Giá bìa:259.000 VNĐ

Giá bán:217.000 VNĐ

-19%

Giữ thế thượng phong trên bàn đàm phán

Giá bìa:129.000 VNĐ

Giá bán:104.000 VNĐ

-92%

Cho Khế Nhận Vàng

Giá bìa:108.000 VNĐ

Giá bán:8.600 VNĐ

-12%

Kinh Doanh Nhỏ Thu Lợi Lớn

Giá bìa:79.000 VNĐ

Giá bán:69.000 VNĐ

Danh sách sách

Hỗ trợ khách hàng

Nhận bản tin

Liên kết website