Quản trị kinh doanh

-10%

MỘT ĐỜI QUẢN TRỊ

Giá bìa:200.000 VNĐ

Giá bán:180.000 VNĐ

-20%

Lập Chiến Lược Kinh Doanh Tối Giản

Giá bìa:108.000 VNĐ

Giá bán:86.000 VNĐ

-10%

DỐC HẾT TRÁI TIM

Giá bìa:130.000 VNĐ

Giá bán:117.000 VNĐ

-16%

Tiền Lương Chưa Bao Giờ Là Tất Cả

Giá bìa:144.000 VNĐ

Giá bán:120.000 VNĐ

-20%

Bí Mật Tư Duy Triệu Phú

Giá bìa:92.000 VNĐ

Giá bán:73.000 VNĐ

-11%

Phong Cách Lãnh Đạo Châu Á

Giá bìa:179.000 VNĐ

Giá bán:159.000 VNĐ

-14%

Checklist Thông Minh Cho Mọi Dự Án

Giá bìa:129.000 VNĐ

Giá bán:110.000 VNĐ

-15%

Những thói quen đáng giá triệu đô la

Giá bìa:95.000 VNĐ

Giá bán:80.000 VNĐ

-10%

CÁCH SẾP NỮ LÃNH ĐẠO

Giá bìa:96.000 VNĐ

Giá bán:86.000 VNĐ

-16%

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH

Giá bìa:149.000 VNĐ

Giá bán:125.000 VNĐ

-12%

NHÀ LÃNH ĐẠO TƯƠNG LAI

Giá bìa:162.000 VNĐ

Giá bán:142.000 VNĐ

-15%

Những Thách Thức Của Nhà Lãnh Đạo

Giá bìa:199.000 VNĐ

Giá bán:169.000 VNĐ

-14%

CHẠM ĐỂ "MỞ" NỀN KINH TẾ DI ĐỘNG

Giá bìa:140.000 VNĐ

Giá bán:120.000 VNĐ

-16%

SAI LẦM CHẾT NGƯỜI TRONG ĐẦU TƯ

Giá bìa:120.000 VNĐ

Giá bán:100.000 VNĐ

-14%

XÂY DỰNG NHÓM HIỆU QUẢ DÀNH CHO NHÀ QUẢN LÝ BẬN RỘN

Giá bìa:99.000 VNĐ

Giá bán:85.000 VNĐ

-16%

Báo Cáo Tài Chính Dưới Góc Nhìn Của Warren Buffett

Giá bìa:86.000 VNĐ

Giá bán:72.000 VNĐ

-15%

Tất Tần Tật Về Quản Lý Dự Án

Giá bìa:119.000 VNĐ

Giá bán:100.000 VNĐ

-15%

Để Xây Dựng Doanh Nghiệp Hiệu Quả

Giá bìa:119.000 VNĐ

Giá bán:100.000 VNĐ

-18%

Nghĩ Khác Để Trở Thành Lãnh Đạo Xuất Sắc

Giá bìa:110.000 VNĐ

Giá bán:90.000 VNĐ

-14%

Tinh Hoa Quản Trị Dự Án

Giá bìa:138.000 VNĐ

Giá bán:118.000 VNĐ

-10%

GOOGLE CÁCH QUẢN TRỊ MỘT CÔNG TY SÁNG TẠO

Giá bìa:140.000 VNĐ

Giá bán:125.000 VNĐ

-14%

Tối Ưu Hóa Kỹ Năng Lãnh Đạo

Giá bìa:69.000 VNĐ

Giá bán:59.000 VNĐ

-14%

8 QUY TẮC VÀNG KHỞI NGHIỆP

Giá bìa:69.000 VNĐ

Giá bán:59.000 VNĐ

-11%

Tư duy kế toán phải có trong kinh doanh

Giá bìa:89.000 VNĐ

Giá bán:79.000 VNĐ

-15%

NHƯỢNG QUYỀN KHỎI NGHIỆP

Giá bìa:160.000 VNĐ

Giá bán:135.000 VNĐ

-13%

Lãnh Đạo Bằng Sức Mạnh Trí Tuệ Cảm Xúc

Giá bìa:148.000 VNĐ

Giá bán:128.000 VNĐ

-11%

Ngụy Kế Trong Kinh Tế

Giá bìa:88.000 VNĐ

Giá bán:78.000 VNĐ

-12%

Chiến Lược Mở Rộng Kinh Doanh Từ Cốt Lõi

Giá bìa:109.000 VNĐ

Giá bán:95.000 VNĐ

-10%

Những Quy Tắc Trong Quản Lý

Giá bìa:129.000 VNĐ

Giá bán:115.000 VNĐ

-16%

Thuật Lãnh Đạo Khởi Nghiệp

Giá bìa:120.000 VNĐ

Giá bán:100.000 VNĐ

-16%

PHƯƠNG ĂN B

Giá bìa:125.000 VNĐ

Giá bán:105.000 VNĐ

Danh sách sách

Nhận bản tin

Liên kết website