Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng này áp dụng cho website WWW.ANHOABOOK.COM 

.

Khi quý khách truy cập, sử dụng dịch vụ & sản phẩm củaANHOABOOK.COM thì đồng nghĩa tuân thủ theo các điều khoản sau:

1) Thông tin khách hàng

Quý khách buộc phải cung cấp các thông tin liên quan đến cá nhân như Họ tên, địa chỉ, điện thoại, ... trong khi đăng ký tài khoản trên website. Các thông tin này buộc phải được cung cấp chính xác, phản ánh đúng thông tin của người đăng ký không chịu trách nhiệm & giải quyết các tranh chấp liên quan đến việc khai báo thông tin đăng ký không đúng. Các thông tin này được NhaSach sử dụng để cung cấp dịch vụ, sản phẩm tới quý khách.Quý khách có trách nhiệm bảo quản và bảo mật thông tin tài khoản dùng để đăng nhập vào website NhaSach. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại gây ra bởi việc quý khách làm mất thông tin tài khoản, dẫn đến tài khoản bị lợi dụng bởi kẻ xấu.

Nhasach cam kết bảo mật thông tin khách hàng, tuyệt đối không chia sẻ thông tin cho bên thứ  ba hoặc sử dụng cho mục đích khác mà chưa có sự đồng ý của khách hàng.

2) Bảo mật website

Tuyệt đối nghiêm cấm các hành vi xâm phạm hoặc cổ vũ, hỗ trợ việc xâm phạm bảo mật của website. Các hành vi xâm phạm bảo mật có thể coi là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Các hành vi xâm phạm bảo mật website bao gồm, nhưng không giới hạn, các điều sau:

  • Xâm nhập vào hệ thống server hoặc tài khoản không được cấp quyền truy cập hoặc không thuộc quyền sở hữu
  • Tra cứu hoặc thu thập dữ liệu, thông tin hoặc dịch vụ mà bạn không được phép truy cập hoặc sử dụng
  • Cố ý thăm dò, quét hoặc thử nghiệm các chỗ sơ hở của hệ thống
  • Can thiệp, phá hoại, thay đổi hoặc xâm phạm hệ thống bảo mật hoặc các chỉ số khác
  • Phát tán các thông tin các chứa virus, trojan, sâu, các file gây hại tới hệ thống vào hệ thống website


3) Sử dụng dịch vụ

Quý khách một khi sử dụng các dịch vụ trên website NhaSachKIMDUNG.com phải tuân thủ theo các điều khoản sau:

  • Không được đưa ra những nhận xét, đánh giá mang tính xúc phạm, phỉ báng, coi thường tới người hoặc tổ chức khác trên website.
  • Không được đưa ra những ý kiến, nhận xét, bàn luận liên quan đến chính trị, kỳ thị tôn giáo, phân biệt chủng tộc trên website.
  • Không được đưa ra những nội dung mang tính khiêu dâm, gợi dục, sex trên website.
  • Nghiêm cấm mọi hành vi, hành động cố ý mạo nhận một khách hàng khác hoặc nhân viên của wwwanhoabook.com

Bản quyền nội dung

Toàn bộ nội dung trên website anhoabook.com được biên soạn, biên tập bởi đội ngũ nhân viên của NhasachKimDung.com và thuộc bản quyền của NhaSachKimDung.com, trừ những nội dung, trích dẫn được ghi rõ từ nguồn khác. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, ăn cắp hoặc trích dẫn không ghi nguồn các nội dung từ website wwwanhoabook.com

Danh sách sách

Hỗ trợ khách hàng

Nhận bản tin

Liên kết website